Podsypka | Kopalnia Kruszywa Naturalnego Warszawa

kopalnia kruszywa naturalnego żwirownia

koparka

Podsypka

Podsypka to materiały stosowane jako podbudowa pod kostkę, płytę betonową podłogi na gruncie lub inne rodzaje nawierzchni. Podyspka powinna być układana na oczyszczonym z humusu gruncie a poszczególne jej warstwy powinny być dokładnie wyrównywane. Po ułożeniu kostki podsypka zostaje ubita.

Podsypka spełnia kilka funkcji:

Materiały stosowane zwykle jako podsypka: